Anmeldelse: Paulus' brev til Romerne - en kommentar

Af Carsten Thomsen

Paulus brev til Romerne, en kommentar af Louis Nielsen, Perspektiv, 150 kr. Køb den på kristentperspektiv.dk.

Det har taget alt for lang tid. En bog i hånden skrevet af Louis Nielsen. Ikke artikler i et tidsskrift, en prædiken, et foredrag, undervisningsmateriale eller hvad denne afholdte og produktive bibellærer ellers har sprøjtet ud i årevis. Nej, en trykt bog.

Inden jeg åbnede Louis Nielsens “nye” kommentar til Romerbrevet, følte jeg mig familiær med bogen.

Den er nemlig en bearbejdelse af lektioner, som Louis for år tilbage skrev til Perspektiv Bibelskole. At have dette materiale bearbejdet og redigeret i bogform er en virkelig dejlig gave - og det giver mig en ny anledning til at studere dette centrale brev.

Det er en kommentar, som egentlig henvender sig til alle kristne - den er ideel for forkyndere og undervisere i kirken, men også alle andre, der ønsker at forstå Bibelen bedre.

Men vær forberedt. Der er afsnit og kapitler, som kræver tid og fordybelse og kan være svære at forstå. Med sine 278 sider er det ikke et hurtigt overblik over Romerbrevet, som man får. Den går i dybden. Selv om man ikke skulle læse den fra ende til anden, så er det en bog, som man kan tage frem, når der er afsnit eller vers, som man vil have lidt mere lys over. Der er flere grunde til, at jeg vil anbefale denne bog:

1. Man får et godt indblik i evangeliet:

Intet andet skrift i Bibelen giver os så systematisk en gennemgang af evange-liets grundsandheder.

Det er uhyre enkelt: Frelst af nåde, gennem tro på Jesus Kristus. Det er på samme tid uhyre vanskeligt: Hvordan skal vi forstå Guds tilgivelse - hvor fuldstændig er den? Hvordan spiller loven ind, efter vi er blevet kristne - gælder den stadig og på hvilken måde? Guds udvælgelse og vor frie vilje - hvordan skal vi forstå det? Tilgivet og hellig, men stadig synder, hvordan kan vi forlige disse to ting? Helligånden bor nu i os - men hvilken rolle har Ånden i vores liv? Kristen etik - hvordan skal vi leve det nye liv, som evangeliet kalder os til?

Louis Nielsen forsøger at besvare alle disse spørgsmål i sin gennemgang af Romerbrevet. Og han gør det godt. Flere steder helt formidabelt godt. Flere gange standser han op og forklarer hovedbegreber mere i dybden. Loven, arvesynden osv. Andre gange dykker han ned i nogle vigtige, men svære sætninger og forklarer dem i detaljer.

2. Bogen udfordrer ens tro og giver stof til eftertanke

Står jeg på evangeliets grund? Louis nøjes ikke med at udlægge teksten, men kommer også med kommentarer til vort kristenliv og ofte med stikpiller til kirken i dag, der hvor den står i fare for at bevæge sig væk fra evangeliets grundsandheder. Man mærker, at Louis har fingeren på pulsen, når det gælder troens vilkår i den tid, vi lever i.

3. Glæden ved evangeliet

Måske det bedste ved bogen er at fornemme, hvor grebet Louis Nielsen selv er blevet af Kristus, af korset og forsvaret for det rene evangelium.

Det skinner igennem under læsningen. Dette her er ikke blot teori, nej, det er ånd og liv. Det er sandheder, som kirken står eller falder med, det er fundamentet i den kristnes liv. Som det var for apostlen Paulus selv. Og det smitter. Lad mig slutte med et smittende citat fra side 95:

At fryde sig over Gud er indbygget i det kristne liv. Tænk på, hvor priviligerede vi er. Tænk, hvilken nåde, der er blevet os til del. Tænk, hvilket herlighedshåb, vi har. Tænk på den adgang til Gud, vi har. Tænk på frelsesvished. Tænk på den Guds kærlighed, som i rigt mål er udgydt over os.

Vi har i sandhed grund til jubel, ikke alene som kirke, men som enkeltkristne - også når himlen over os er overskygget af trængsler. De skal ikke få frelses-jublen til at forstumme, for dens dybe kilder ligger uden for os; de springer af alt det, som Gud har gjort for os og er skænket os ved vor Herre Jesus Kristus. Den gave, han er, er mere end tilstræk-kelig grund til jubel.